Geconditioneerde opslag

Geconditioneerde opslag

Om op toekomstige eisen m.b.t. het verwerken en opslaan van voedingsmiddelen in te spelen, is in 1999 een nieuw bijna volledig geconditioneerd opslagpand met een opslagcapaciteit van 2100 m2 in het nabij gelegen De Goorn in gebruik genomen. Door de unieke sanitaire witte inrichting en gebouwd volgens de nieuwste veiligheidseisen kunnen in deze hal o.a. cacao, suikers en andere hoogwaardige voedingsmiddelen veilig opgeslagen worden.

In 2004 is deze hal met 3800 m2 naar 5900 m2 uitgebreid en is daarmee een van de grootste panden op het industrieterrein geworden. Met laadkuilen, voorbereidingen voor uitbreiding van ons silopark en een speciale ruimte voor het lossen en laden van bulkwagens kan het bedrijf in alle behoeften van de klant voorzien.

Loos Cacao B.V. Overslag
Loos Cacao B.V. Magazijn

Het opslaan van cacaopoeders en verpakkingsmaterialen is bij Loos Cacao BV in goede handen. In ons opslagpand in De Goorn (5900 m2) staan uw producten onder de juiste hygiënische en klimatologische omstandigheden opgeslagen. Veelal worden de grondstoffen voor verwerking en het gereed product na verwerking in onze eigen opslag bewaard tot ze op het juiste moment naar de productie gebracht kunnen worden of ze kunnen worden verladen.

Natuurlijk kunnen wij ook partijen opslaan zonder dat er enige bewerkingen aan de producten behoeven te worden gedaan. Wij bieden de mogelijkheid om te verladen in vrachtauto’s en diverse maten zeecontainers (ook voor push en pull verladingen zonder pallets). Alle transportmiddelen worden vooraf geïnspecteerd op geschiktheid voor het beladen van cacaoproducten (vuil, geur en vocht). Ook vindt het beladen van bulkauto’s hier plaats, de bulkauto bevindt zich in een afgesloten ruimte waarbij de cacaopoeder vanuit een aparte cleanroom via zeven en magneten verladen wordt.